Filtry pevných částic a legislativa ČR

Problémy s filtrem pevných částic? Neutrácejte zbytečně!

Současnost

Co se týká politiky a postavení naší vlády k legislativě ohledně filtru pevných částic, je Česká republika dost odlišná od ostatních zemí Evropy. Bohužel v tom horším slova smyslu. V zahraničí již několik let platí tvrdé zákony ohledně emisních zón, vypouštěných škodlivin a odstraňování filtrů pevných částic z dieselových automobilů.

Ačkoliv ohledně odstraňování DPF i náš zákon hovoří jasně a to ve smyslu, že po odstranění filtru DPF se automobil stává nezpůsobilý k dalšímu provozu. Doposud však není dost kontrolních pracovišť, která by se tímto problémem zabývala a tak bohužel pro majitele takových vozů nehrozí skoro žádný postih, který by je nutil filtry neodstraňovat a to minimálně vysokými pokutami. Emisní kontroly by sice velmi lehko mohly poznat, zda je filtr odstraněn, ale jen málokterá se filtry pevných částic zabývá takto do hloubky. Avšak i tento neuspokojivý stav emisní legislativy v České republice by se měl změnit. Novým impulsem ke změně situace je novela zákona, která umožňuje městům zavést tzv. „nízkoemisní zóny“, kam by právě vozy s odstraněným filtrem DPF mohly mít omezený nebo zakázaný vjezd. Filtry DPF ve vozech zachytávají polétavý prach (ve formě sazí), který je pro lidský organismus velmi nebezpečný a také rakovinotvorný. (Více o  polétavém prachu v našem článku „Polétavý prach a filtry pevných částic“ ).

V brzké době…

Tento zákon sice je v platnosti již skoro rok, ale až počátkem února 2013 vláda schválila prováděcí předpis, na základě něhož mohou města již zóny zavádět. Společně s tím budou za poplatek vydávány plakety o třech barvách, které budou značit, jakou emisní normu auto splňuje a zda tedy bude či nebude mít do dané zóny povolen vjezd. Toto je pouze jeden z prvních kroků. Následovat by mělo zpřísnění emisních kontrol, dále pak především proškolení personálu na odhalování odstraněných DPF filtrů a zároveň také proškolení a dostatečné nástroje pro Policii ČR, která bude majitele automobilů za odstraněný filtr DPF pokutovat. Malé srovnání se zbytkem Evropy je určitě nutné. Naši sousedé v Německu jsou o několik kroků před námi a emisní politika je zde velmi důležitá. Filtry DPF tam mají již všechny nové dieselové automobily, dokonce jdou ještě dál a jsou již tendence na zavedení filtru i pro benzínová vozidla. Stanice emisních kontrol jsou vybavena i proškolena a to i na moderní motory a všechny typy měření. Všechny tyto kontroly podporuje legislativa a platné zákony. Pokud by snad majitel vozu či pracovník kontroly chtěl nějaké nařízení obejít, hrozí vysoké pokuty a v případě pracovníka kontroly i doživotní zákaz činnosti. V poslední době se však i u nás stále více zvyšují tlaky na změnu současného stavu a dá se předpokládat, že se brzy i naše emisní legislativa bude srovnávat s tou Evropskou. Jako první krok správným směrem lze považovat zavedení nízkoemisních zón ve městech. Zároveň by bylo také vhodné udělat další kroky k nastartování druhovýroby filtrů DPF a distribuci ke koncovým zákazníkům. Aktuální ceny nových DPF filtrů jsou velmi vysoké, částečně též kvůli obsahu drahých kovů v aktivních vrstvách filtru a tak lidé, kteří se plně neinformují o této problematice, podlehnou lákavé reklamě a sáhnou k odstranění filtru ze svého vozu. Avšak tento nelegální a destruktivní krok není nutný.

Řešení problému

Další, výhodnější a především legální varianta vyřešení problémů se zaneseným filtrem, je provedení čištění DPF pomocí našich produktů. Tato nová možnost renovace zaneseného filtru šetří Vaše finance a snižuje ekologickou zátěž. Nehledě na fakt, že s čistým filtrem DPF (oproti zanesenému) Vám klesne spotřeba a může Vám to i pozitivně ovlivnit výkon vozu. Využívejte opět výhod čistého filtru pevných částic. Navíc - čištěni pomocí Výplachu DPF vyjde daleko levněji než jiné možnosti. Není proto jednodušší filtr pevných částic jednou za cca 100 000 ujetých km, vyčistit a zrenovovat pomocí Výplachu DPF? Cena renovace filtru v  porovnání s konečnou částkou za demontáž nebo koupi nového filtru je několikanásobně nižší. Provozovat auto s odstraněným filtrem DPF je protizákonné, proto je lepši filtr pevných částic vyčistit než ho nelegálně odstranit! Šetříte tak svou peněženku, zdraví nás všech, neriskujete pokuty ani problémy s neodborným zásahem do vozidla a především nesnižujete hodnotu svého vozu! Díky našim produktům se nebudete muset bát zpřísnění zákonů a emisních kontrol.

Reference

Reference na Čistič DPF + Diesel Common Rail... - Citröen C5 Hdi 2.2 Break

..motor běží plynule již od nastartování - studený má výkon a nedusí se jako dříve, žádné hlášky na počítači. Klesla spotřeba o cca 1,5 litru na 100 km..

Čti celou referenci »

Reference Výplach DPF- L Precision s r.o. - BMW 530d

Po provedení výplachu DPF byla jeho průchodnost 98%. Zákazník si pochvaluje i snížení spotřeby o cca 0,75l/100km.

Čti celou referenci »