Filtry DPF/FAP a jejich dopad na ekologii

Problémy s filtrem pevných částic? Neutrácejte zbytečně!

Již zhruba deset let se do automobilů s dieselovým pohonem dávají do výfukového potrubí filtry pevných částic, které pomáhají „čistit" výfukové plyny od nežádoucích látek, které jsou nebezpečné pro lidský organismus. Stále více důvodů proto hovoří pro montáž filtrů do nových automobilů a ponechání DPF filtrů ve starších vozidlech.

Ve střední Evropě se zpravidla filtry pevných částic označují zkratkou DPF, jinde jsou známy pod označením FAP. V podstatě jde o  zařízení, které zachytává pevné nečistoty, saze a další jedovaté látky před vypuštěním z výfuku a tím tak pomáhá velmi podstatným způsobem chránit životní prostředí. Zde si asi každý majitel klade otázku, co se ale stane s filtrem po určitém množství ujetých kilometrů a zda bude i nadále chránit přírodu proti nežádoucím výfukovým plynům? Ano bude, pokud mu budete věnovat dostatečnou péči v podobě jeho renovace, vyčištění a následné prevenci proti zanesení.

Někteří majitelé vozů, když zjistí, že je filtr zanesený, volí cestu jeho záměrného demontování, ale to je přesně to řešení, které je špatné a má nežádoucí dopad na ekologii. Filtr DPF v automobilu z nějakého důvodu je. Důvodů, proč bychom si měli filtr DPF v autě ponechat, je hned několik a jsou velmi významné. Automobil je sám tak nastavený, že se filtr pevných částic v pravidelných cyklech sám regeneruje a to tak, že řídící jednotka pozná zanesený filtr, vyvolá proces regenerace a filtr se vyčistí. Při procesu regenerace dochází k umělému navýšení teploty uvnitř filtru tak, aby saze a nečistoty vyhořely.

Životnost filtrů je různá podle typu filtru i značky vozu. Velmi také životnost filtru ovlivňuje styl jízdy, kdy u časté jízdy po městě se může životnost filtru DPF zkrátit až na polovinu a to z důvodu, že ve městě nedosahuje teplota výfukových plynu potřebných hodnot a regenerace neproběhne správně. Proto majitel vozidla s  převážně městským provozem může zpozorovat blikající kontrolku DPF filtru dříve, než najede prvních 100 tis km. Naopak majitel vozu s provozem na delší vzdálenosti problém filtru neřeší i po 150 tis najetých km. Nelze však čekat až na varovný signál kontrolky , která se rozsvítí při většinově zaplněném filtru.

Zanesený filtr může mít vliv na výkon i dříve než začne kontrolka svítit. Zanesení totiž snižuje průchodnost výfukových plynů filtrem a  tím i klesá výkon u vozu. Z tohoto důvodu doporučujeme používat náš produkt pro prevenci zanesení filtru pevných částic s názvem Čistič DPF. Stačí pravidelně jednou za čas nalít do palivové nádrže a nemusíte se zaneseni filtru jen tak bát.

V momentě kdy již kontrolka svítí, je obvykle zanesení natolik vážné, že nelze spustit ani regeneraci. V tento moment nastupuje naše záchranné řešení v  podobě prostředku s označením Výplach DPF. Toto řešení již vyžaduje demontáž filtru a jeho důkladné vyčištění.

Oba způsoby jsou vhodné pro všechna vozidla vybavené filtrem pevných částic bez ohledu na typ motoru. Po odborném vyčištění je filtr opět připraven sloužit a přitom není třeba utrácet drahé peníze za nový nebo ho z vozu demontovat a znečišťovat tak prostředí kolem sebe. Demontáží se také vystavujete riziku problému v případě nekvalitně provedené práce či v blízké budoucnosti i se zákonem na prohlídce STK.

Výhody DPF:

  • Lepší životní prostředí
  • Cestování bez omezení
  • Bezplatný vjezd a pohyb i v nízkoemisních zónách
  • Levnější mýtné
  • S DPF zachováte vyšší cenu vozidla

Existují také státy, které Vás do mnoha míst bez filtru DPF nepustí. Tyto místa se označují jako nízkoemisní zóny a s odstraněným DPF se do nich nedostanete. Tyto pravidla budou možná zavedeny také v České republice a tak demontáž filtru není i z tohoto důvodu vhodným řešením. S demontovaným filtrem ztrácí také automobil svoji hodnotu a při prodeji budeme mít větší problém vůz prodat. Pokud Vám tedy ve  voze bliká kontrola na vyčištění zaneseného filtru a řešíte tak, zda si filtr koupit nový, nechat repasovat starý nebo ho odstranit, je volba renovace filtru pomocí Výplachu DPF nejlepším řešením ze všech výše jmenovaných.

Reference

Reference Výplach DPF- Vlad Graur - Renault Espace

Před výplachem DPF hodnota saze ve filtru 89g. Po výplachu 2g (podle diagnostického přístroje Clip Renault).

Čti celou referenci »

Reference Výplach DPF- L Precision s r.o. - BMW 530d

Po provedení výplachu DPF byla jeho průchodnost 98%. Zákazník si pochvaluje i snížení spotřeby o cca 0,75l/100km.

Čti celou referenci »